Końcowe Odliczanie

Pakiet Powrót do Jedwabnego. Końcowe Odliczanie” Wojciecha Sumlińskiego i Tomasza Budzyńskiego rzuca nowe światło na najgłośniejszy pogrom Żydów w Polsce w latach wojennych. Karkołomna praca autorów doprowadziła do odnalezienia licznych dowodów przeczących temu, co do tej pory powiedziano na temat tej tragedii i wyciągnięcia daleko idących wniosków. Kto stoi za procederem fałszowania historii od kilkudziesięciu lat i jakie mogą być tego konsekwencje?

Jedwabne w roku 1941

Jedwabne to mała miejscowość w województwie podlaskim, która obecnie kojarzona jest przede wszystkim z tragiczną śmiercią kilkuset Żydów z tych terenów. 10 lipca 1941 roku ponad trzysta osób żydowskiego pochodzenia miało zostać zagonionych do stodoły i spalonych żywcem. Tego makabrycznego czynu, według dotychczasowych ustaleń, dokonało kilkudziesięciu Polaków. Szokującym faktem jest nie tylko okrucieństwo, z jakim zamordowano tych ludzi, ale przede wszystkim to, że do tej pory byli oni uznawani za zwykłych sąsiadów, znajomych, czasem nawet przyjaciół. Badacze tej historii twierdzą, że Polacy dokonali pogromu pod wpływem Niemców, którzy kilka dni wcześniej pojawili się w okolicy, po tym jak Adolf Hitler zaatakował Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku. Tomasz Budzyński i Wojciech Sumliński dotarli jednak do dowodów na to, że naród polski od lat jest ofiarą wielkiej mistyfikacji i manipulacji, których celem jest wyłudzenie wielomiliardowych odszkodowań. Czy jest to największe zagrożenie, jakie czyha na Polaków, jeśli natychmiast nie upomną się o prawdę?

Major i dziennikarz

Tomasz Budzyński jest majorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który dysponuje ogromną wiedzą w zakresie polskiej polityki i spraw zarezerwowanych dla niewielu grup zawodowych. Z kolei Wojciech Sumliński to znany psycholog, pisarz i dziennikarz śledczy, który od lat zajmuje się najbardziej kontrowersyjnymi sprawami w polskiej historii i polityce. Ich współpraca zaowocowała wstrząsającymi wnioskami na temat, który wciąż wzbudza wielkie emocje na arenie międzynaorodwej.